בן גוריון מכריז פינת אולם ההכרזה קהל מחוץ להיכל ביקור ראש הממשלה ביום העצמאות תשע"ד קבוצה עומדת בעת ניגון "התקווה" באולם ההכרזה ביקור קבוצת תגלית בבית העצמאות בנימין זאב הרצל- אבי התנועה הציונית בשדירה מחוץ לבית העצמאות מבקרים באולם ההכרזה מדברים עצמאות-אירוע פברואר מאוסף התמונות בהיכל מדברים עצמאות-סדרת מפגשים חודשית
היכל ההכרזה

Notifications

On Friday December 8, Independence Hall will be CLOSED to visitors

 

 

בית 2העצמאות אילוסטרציה Copy

Preservation & Renewal

a  new plan was approved for preservation of the house