אולם ההכרזה המשופץ 2012 בן גוריון מכריז פינת אולם ההכרזה קהל מחוץ להיכל קבוצה בשדרה תערוכה מבית לבית ביקור ראש הממשלה ביום העצמאות תשע"ד
יום שישי ה' באייר תש"ח - הכנות לטקס

Touching History

This is the historic hall in which the State of Israel was declared. Most of the exhibited items are originals, while others were meticulously reconstructed. The names of the public figures who attended the ceremony are inscribed on the dignitaries’ stage and on the chairs.

החלון המקורי

Preservation & Renewal

2009: "The government would act to preserve and reconstruct the building on 16 Rothschild Boulevard in Tel Aviv-Jaffa..."