בן גוריון מכריז פינת אולם ההכרזה קהל מחוץ להיכל קבוצה עומדת בעת ניגון "התקווה" באולם ההכרזה ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_על מדרגות בית העצמאות ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
היכל ההכרזה

Update

On February 17, 2019 Independence Hall will be closed for extensive renovations that will take a few years.

We will relocate our activities to a temporary Visitors Center in the eastern lobby of Shalom-Mayer Tower.

The visitors center will open to the public on March 3, 2019. 

 

 

 

 

בית 2העצמאות אילוסטרציה Copy

Please Note:

**On Friday March 22, the visitors center will be CLOSED**