בן גוריון מכריז פינת אולם ההכרזה קהל מחוץ להיכל קבוצה בשדרה ביקור ראש הממשלה ביום העצמאות תשע"ד קבוצה עומדת בעת ניגון "התקווה" באולם ההכרזה ביקור קבוצת תגלית בבית העצמאות בול ההכרזה בנימין זאב הרצל- אבי התנועה הציונית 20150428 120410 Copy 20150428 120410 Copy DSC 5391 מאוסף התמונות בהיכל
שישי הגדול באנגלית לבן

Touching History
:A new book launched

The Friday That Changed Destiny

– by Dr. Mordechai Naor

החלון המקורי

Preservation & Renewal

2009: "The government would act to preserve and reconstruct the building on 16 Rothschild Boulevard in Tel Aviv-Jaffa..."