בן גוריון מכריז קהל מחוץ להיכל הדמיה של בית העצמאות כפי שיראה לאחר פרויקט השיפוץ ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
תערוכת "יובל של תקומה" במגדל שלום

General Info

Independence Hall in 16 Rothschild Blvd. Tel Aviv  -  is undergoing extensive renovations and is closed for visits until 2023.

Our temporary visitors center in the Shalom Mayer Tower, features 3 exhibitions (no charge) and the movie "We Hereby Declare" (12 Shekels per person).

We do not offer tours and there is no option to book visits in advance. Entrance is upon availability.

אולם המגילה במגדל שלום

Update

Independence Hall no longer provides guided tours of any kind.