בן גוריון מכריז קהל מחוץ להיכל הדמיה של בית העצמאות כפי שיראה לאחר פרויקט השיפוץ פעילות קיץ בימי שישי Summer Cover Eng ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_על מדרגות בית העצמאות ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
תערוכת "יובל של תקומה" במגדל שלום

Independence Hall in Shalom Mayer Tower

Independence Hall in Rothschild Blvd. is closed for renovations that will take a few years. During this time you are invited to visit our new visitors center in the Shalom Mayer Tower. The center shares the story of the Establishment of the State of Israel, from the First Zionist Congress through May 14th, 1948 - a riveting journey of the birth of the State of Israel

 

 

 

 

 

אולם המגילה במגדל שלום

Schedule Update

Sun-Tue, Sept 29-Oct 1 - Independence Hall will be closed. Shana Tova