בן גוריון מכריז קהל מחוץ להיכל הדמיה של בית העצמאות כפי שיראה לאחר פרויקט השיפוץ Summer Cover Eng ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_על מדרגות בית העצמאות ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
תערוכת "יובל של תקומה" במגדל שלום

Educational programs will cease as of Nov 29th

Since the opening of our Visitors Center in the Shalom Mayer Tower, we welcomed over 30,000 visitors. However, due to budgetary difficulties, we will stop providing our educational programs as of November 29th, 2019.

Our 3 exhibitions in the lobby will remain available to the public. 

 

אולם המגילה במגדל שלום

Schedule Update

As of Nov 6th, the guided tours for individual visitors are cancelled