בן גוריון מכריז קהל מחוץ להיכל הדמיה של בית העצמאות כפי שיראה לאחר פרויקט השיפוץ ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
תערוכת "יובל של תקומה" במגדל שלום

General Info

Independence Hall in 16 Rothschild Blvd. Tel Aviv  -  is undergoing extensive renovations and is closed for visits until 2024.

 

אולם המגילה במגדל שלום

Update

Independence Hall no longer provides guided tours of any kind.