בן גוריון מכריז פינת אולם ההכרזה קהל מחוץ להיכל קבוצה בשדרה ביקור ראש הממשלה ביום העצמאות תשע"ד 123 פליסיטה עו8ד ניסיון בול ההכרזה1 הרצל ניסיון 1 Sukot Banner
שישי הגדול באנגלית לבן

Touching History
:A new book launched

The Friday That Changed Destiny

– by Dr. Mordechai Naor

החלון המקורי

Preservation & Renewal

2009: "The government would act to preserve and reconstruct the building on 16 Rothschild Boulevard in Tel Aviv-Jaffa..."